Závazek JUUL Labs k ochraně soukromí

Nejdřív to nejdůležitější – vaše data nevlastníme my, ale vy. Vaše soukromí je pro nás důležité. Důvěřujete nám ve věci svých osobních údajů – my se zavazujeme, že s nimi budeme nakládat pečlivě a v souladu s předpisy.

  • Chceme, aby každý zákazník JUUL Labs byl informován o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů a aby mohl uplatnit své právo volby.

  • Zavazujeme se k maximální transparentnosti. Před shromážděním jakýchkoli vašich údajů vám vždy srozumitelným jazykem vysvětlíme, jak budou tato data použita.

  • Kdykoli můžete požádat o kopii svých údajů. Máte také právo provést opravu a požádat o vymazání svých údajů.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se na nás na adrese dataprivacy@juul.com.

Pilíře ochrany osobních údajů společnosti JUUL Labs

Ochrana soukromí na míru

Od koncepce po design až po implementaci – ochrana soukromí je součástí našeho know how. Týmy profesionálů, které řeší návrh produktu, strojní výrobu, právní ochranu a ochranu dat, spolupracují, aby zajistily, že vaše soukromí bude respektováno po celou dobu životnosti produktu.

Minimalizace dat

Své výrobky navrhujeme tak, aby shromažďovaly a uchovávaly pouze to, co je naprosto nezbytné pro platné obchodní účely. Nikdy neshromažďujeme data „jen pro případ, že se budou hodit později“. Pokud data již nejsou pro daný obchodní účel potřebná, budou odstraněna.

Transparentnost

Vysvětlujeme své zásady snadno srozumitelným jazykem a neskrýváme se za matoucí žargon. Kromě svých zásad ochrany osobních údajů vás budeme v průběhu užívání produktu (například během procesu ověřování věku) informovat o našich podmínkách poskytování služeb a shromažďování údajů.

Bezpečnost a zabezpečení

Pomocí strategie „hloubkové ochrany“ dodržujeme prověřené bezpečnostní postupy, abychom zajistili bezpečnost vašich dat a ochranu před jejich únikem a ztrátou. To zahrnuje nejmodernější ochranu pomocí firewall, bezpečný přenos dat, který zajistí, že vaše data budou při přenosu z vašeho zařízení na naše servery chráněna a nebude s nimi manipulováno, a také šifrované ukládání dat. Žádnou metodu však nelze zaručit jako zcela bezpečnou. Máte-li dotazy, kontaktujte nás prostřednictvím našeho webu podpory ve spodní části této stránky.

Právní základ

Shromažďujeme vaše údaje, pouze pokud máme právní základ pro zpracování vašich osobních údajů, a použijeme je pouze pro účely, o kterých jsme vás informovali v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Přístup k datům, jejich opravy a výmaz

Vaše data jsou vaším majetkem a máte právo na jejich kontrolu. To zahrnuje právo požadovat kopii vašich údajů a právo požadovat opravu. Můžete také požádat, aby JUUL Labs vaše data smazala. Na základě této žádosti budou všechna vaše data vymazána (s výjimkou případů, kdy zákon považuje za nezbytné údaje uchovávat).

  • Naše úplné zásady ochrany osobních údajů si můžete přečíst zde.
  • Máte-li dotazy nebo potřebujete pomoci, obraťte se na Zákaznickou podporu JUUL Labs.
Nastavení Cookies