Ochrana před používáním nezletilými

Jako nezávislá společnost jsme odhodláni být v našem oboru vůdci v inovacích. Vyvíjíme a zavádíme jak technologie, tak programy zaměřené na prevenci užívání našich výrobků osobami mladšími 18 let. Níže uvádíme současné snahy a aktivity našeho týmu pro ochranu mládeže.

Jsme si vědomi, že i ostatní mají v této oblasti odborné znalosti. Máte-li pro nás nějaké nápady nebo máte zájem o spolupráci na toto téma, kontaktujte nás na adrese prevencemladeze@juul.cz

JAK SPOLEČNOST JUUL LABS BOJUJE PROTI UŽÍVÁNÍ NIKOTINU U OSOB MLADŠÍCH 18 LET:

 • V následujících třech letech jsme přislíbili věnovat 30 milionů dolarů na nezávislý výzkum, vzdělávání mládeže a rodičů a činnost v rámci komunity.
 • Platforma našeho internetového obchodu používá jedinečnou technologii ověřování věku, abychom zabránili osobám mladším 18 let v přístupu k našim produktům a jejich nákupu online.
 • Naše produkty nabízíme zodpovědně, a to podle přísných standardů, aby se výrobky dostávaly k dospělým uživatelům nikotinu a nikoli k osobám mladším 18 let. (Přečtěte si náš Kodex pro marketing a sociální sítě)
 • Dodržujeme platné právní předpisy, abychom zabránili nákupu a používání našich výrobků osobám mladším 18 let.
 • Naše podmínky pro prodejce zahrnují přísné monitorování a sankce za nedodržování zákazu prodeje osobám mladším 18 let.
 • Spolupracujeme s kontrolními orgány na prevenci u mládeže a v jednotlivých zemích podporujeme lokální programy, které se zabývají vzděláváním a prevencí kouření u mladých.
 • Vzhledem k citlivé povaze našeho produktu provádíme náhodné kontroly nezávislých maloobchodních prodejen pomocí našeho tajného nákupního programu. Každý měsíc hodnotíme stovky prodejních míst.
 • Aktivně sledujeme internet a celosvětově zpracováváme tisíce kontrolních opatření měsíčně. Naším cílem je zajistit, aby naše výrobky prodávali pouze autorizovaní prodejci podléhající našim kontrolám v rámci prevence prodeje výrobků osobám mladším 18 let.
 • Neustále zlepšujeme náš internetový obchod JUUL.cz s cílem zajistit, že spotřebitelům bude minimálně 18 let, a budeme nadále pokračovat v omezování hromadných nákupů. Zavedeme dvoufaktorovou autentizaci, která propojí nákupy s mobilním telefonem uživatele pro další ověření totožnosti a věku, a bude obsahovat technologii rozpoznávání obličeje, která zabrání použití podvodné identifikace pro obelhání systému.
 • Zlepšujeme dodržování pravidel maloobchodníky rozšiřováním našeho programu tajných nákupů, který nyní kontroluje i dodržování našich omezení hromadných nákupů. Budeme také ukládat sankce maloobchodníkům, kteří prodávají výrobky osobám mladším 18 let, včetně trvalého zrušení prodeje.
 • Budeme vyvíjet nové zařízení, které může na základě autentizace uživatele zabránit osobám mladším 18 let v používání výrobku.
 • Domníváme se, že souhrn uvedených opatření povede k minimalizaci počtu mladistvých, kteří používají tyto výrobky. A věříme, že budou zároveň vodítkem, jak nejlépe zajistit, aby mládež naše produkty nikdy nepoužívala.
Nastavení Cookies