You are attempting to visit JUUL.com which is a commercial site intended for individuals within the United States. Accordingly, your personal information will be collected in the United States and will be subject to the Terms of Service and Privacy Policy of the site. These policies and procedures may not have the same data protection laws as the country in which you initially provided the information. By continuing to use this site, you acknowledge your understanding and consent.

Ochrana mládeže

Jako nezávislá společnost jsme odhodláni být v našem oboru vůdci v inovacích. Vyvíjíme a zavádíme jak technologie, tak programy zaměřené na prevenci užívání našich výrobků osobami mladšími 18 let. Níže uvádíme současné snahy a aktivity našeho týmu pro ochranu mládeže.

Jsme si vědomi, že i ostatní mají v této oblasti odborné znalosti. Máte-li pro nás nějaké nápady nebo máte zájem o spolupráci na toto téma, kontaktujte nás na adrese prevencemladeze@juul.cz

JAK SPOLEČNOST JUUL LABS BOJUJE PROTI UŽÍVÁNÍ NIKOTINU U OSOB MLADŠÍCH 18 LET:

 • V následujících třech letech jsme přislíbili věnovat 30 milionů dolarů na nezávislý výzkum, vzdělávání mládeže a rodičů a činnost v rámci komunity.
 • Platforma našeho internetového obchodu používá jedinečnou technologii ověřování věku, abychom zabránili osobám mladším 18 let v přístupu k našim produktům a jejich nákupu online.
 • Naše produkty nabízíme zodpovědně, a to podle přísných standardů, aby se výrobky dostávaly k dospělým uživatelům nikotinu a nikoli k osobám mladším 18 let. (Přečtěte si náš Kodex pro marketing a sociální sítě)
 • Dodržujeme platné právní předpisy, abychom zabránili nákupu a používání našich výrobků osobám mladším 18 let.
 • Naše podmínky pro prodejce zahrnují přísné monitorování a sankce za nedodržování zákazu prodeje osobám mladším 18 let.
 • Spolupracujeme s kontrolními orgány na prevenci u mládeže a v jednotlivých zemích podporujeme lokální programy, které se zabývají vzděláváním a prevencí kouření u mladých.
 • Vzhledem k citlivé povaze našeho produktu provádíme náhodné kontroly nezávislých maloobchodních prodejen pomocí našeho tajného nákupního programu. Každý měsíc hodnotíme stovky prodejních míst.
 • Aktivně sledujeme internet a celosvětově zpracováváme tisíce kontrolních opatření měsíčně. Naším cílem je zajistit, aby naše výrobky prodávali pouze autorizovaní prodejci podléhající našim kontrolám v rámci prevence prodeje výrobků osobám mladším 18 let.
 • Neustále zlepšujeme náš internetový obchod JUUL.cz s cílem zajistit, že spotřebitelům bude minimálně 18 let, a budeme nadále pokračovat v omezování hromadných nákupů. Zavedeme dvoufaktorovou autentizaci, která propojí nákupy s mobilním telefonem uživatele pro další ověření totožnosti a věku, a bude obsahovat technologii rozpoznávání obličeje, která zabrání použití podvodné identifikace pro obelhání systému.
 • Zlepšujeme dodržování pravidel maloobchodníky rozšiřováním našeho programu tajných nákupů, který nyní kontroluje i dodržování našich omezení hromadných nákupů. Budeme také ukládat sankce maloobchodníkům, kteří prodávají výrobky osobám mladším 18 let, včetně trvalého zrušení prodeje.
 • Budeme vyvíjet nové zařízení, které může na základě autentizace uživatele zabránit osobám mladším 18 let v používání výrobku.
 • Domníváme se, že souhrn uvedených opatření povede k minimalizaci počtu mladistvých, kteří používají tyto výrobky. A věříme, že budou zároveň vodítkem, jak nejlépe zajistit, aby mládež naše produkty nikdy nepoužívala.
Nastavení Cookies