You are attempting to visit JUUL.com which is a commercial site intended for individuals within the United States. Accordingly, your personal information will be collected in the United States and will be subject to the Terms of Service and Privacy Policy of the site. These policies and procedures may not have the same data protection laws as the country in which you initially provided the information. By continuing to use this site, you acknowledge your understanding and consent.

JUUL LABS, INC.

INFORMACE O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

Dále je uveden neúplný seznam ochranných známek společnosti JUUL Labs. Symboly ochranných známek odrážejí stav ochranné známky ve Spojených státech. Při použití mimo USA je třeba naše ochranné známky používat pouze se symbolem ™, pokud jste si u nás neověřili, že příslušná ochranná známka je zaregistrována ve vaší jurisdikci.

Další informace o tom, jak používat naše ochranné známky a označení, vám poskytne naše společnost JUUL Labs, Inc. Pokyny k používání označení a ochranných známek

Ochranná známka Obecný výraz
JUUL Labs™
JUUL ® Vaporizér nebo vaporizační produkt
JUULpods™ náplň nebo pod
JUUL Pass™ benefiční program
RACS™ program

* V některých případech, jako jsou vědecké výzkumné publikace, může být vhodné označovat produkty společnosti JUUL jako systémy elektronického podávání nikotinu (Electronic Nicotine Delivery Systems – „ENDS“).

Nastavení Cookies