31 červenec 2020

Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

1.1 Seznamte se zásadami ochrany osobních údajů společnosti JUUL Labs.

1.2 Společnost JUUL Labs respektuje vaše soukromí a zavazuje se chránit vaše osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů vás informují o tom, jak se staráme o vaše osobní údaje, pokud navštívíte náš web nebo mobilní aplikaci (bez ohledu na to, odkud je navštívíte), nebo když nás kontaktujete, informují vás o vašem právu na soukromí a o tom, jak vás chrání platná právní úprava."

1.3 Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou vytvořeny tak, aby byly transparentní a přístupné, ačkoli některá použitá slova a fráze pocházejí z právních předpisů o ochraně osobních údajů. Abyste porozuměli významu některých výrazů použitých v těchto zásadách ochrany osobních údajů, využijte slovníček pojmů.

1.4 Pokud v těchto zásadách ochrany osobních údajů narazíte na cokoli, čemu nerozumíte nebo k čemu nemáte přístup, obraťte se na naši podporu na adrese podpora@juul.cz s využitím pokynů uvedených v oddílu „Správce“.

2. Důležité informace a kdo jsme

2.1 Účel těchto zásad ochrany osobních údajů

2.1.1 Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je poskytnout vám informace o tom, jak společnost JUUL Labs shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje během vašeho používání webu společnosti JUUL Labs nebo když se obrátíte na náš tým podpory JUUL Care Team, včetně jakýchkoli údajů, které nám poskytnete prostřednictvím tohoto webu, při registraci k odběru našeho zpravodaje nebo služby.
2.1.2 Tato webová stránka není určena dětem. Údaje týkající se dětí vědomě neshromažďujeme.
2.1.3 Je důležité, abyste si přečetli tyto zásady ochrany osobních údajů společně s jakýmikoli dalšími zásadami ochrany osobních údajů nebo s oznámením o řádném zpracovávání, které můžeme vydat při určitých příležitostech, když shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, abyste si byli plně vědomi toho, jak a proč vaše osobní údaje používáme. Tyto zásady ochrany osobních údajů doplňují taková ostatní oznámení a neslouží k jejich nahrazení.

2.2 Kdo je „správcem“ vašich osobních údajů?

 • 2.2.1 Skupinu společností JUUL Labs tvoří různé právní subjekty. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou vydány jménem skupiny společností JUUL Labs, takže prostřednictvím výrazů „JUUL Labs“, „my“, „nás“ nebo „náš“ v těchto zásadách ochrany osobních údajů odkazujeme na příslušnou společnost ve skupině společností JUUL Labs zodpovědnou za zpracovávání vašich údajů. Správcem a odpovědnou osobu v případě těchto webových stránek je společnost JUUL Labs Czech Republic s.r.o.
 • 2.2.2 Máme tým pro ochranu osobních údajů, který odpovídá za dohled nad otázkami souvisejícími s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, včetně jakýchkoli žádostí o uplatnění vašich zákonných práv, kontaktujte nás na adrese podpora@juul.cz.
 • 2.2.3 Máte právo kdykoli podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ, https://www.uoou.cz). Ocenili bychom však, pokud nám poskytnete šanci vyřešit vaše obavy ještě předtím, než se obrátíte na ÚOOÚ, proto prosíme, nejprve kontaktujte naši společnost.

2.3 Změny zásad ochrany osobních údajů a vaše povinnost informovat nás o změnách

 • 2.3.1 Tato verze byla naposledy aktualizována 31. července 2020.
 • 2.3.2 Je důležité, aby vaše osobní údaje, které máme k dispozici, byly přesné a aktuální. Informujte nás, prosím, pokud se během vašeho vztahu s námi vaše osobní údaje změní.

2.4 Odkazy třetích stran
Tento web může obsahovat odkazy na webové stránky, plug-ins a aplikace třetích stran. Kliknutím na tyto odkazy nebo povolením těchto připojení můžete umožnit třetím stranám shromažďovat nebo sdílet vaše osobní údaje. Webové stránky třetích stran nemáme pod kontrolou a neodpovídáme za jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Opouštíte-li naše webové stránky, doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů všech vámi navštívených webových stránek.

3. Vaše osobní údaje, které shromažďujeme

3.1 Osobními údaji nebo osobními informacemi se rozumějí veškeré informace o živé fyzické osobě, podle kterých lze tuto osobu identifikovat. Nezahrnují údaje, ze kterých byly informace o identitě odstraněny (anonymní údaje).

3.2 Můžeme shromažďovat, používat, ukládat a přenášet/předávat různé druhy vašich osobních údajů, které jsme uspořádali do níže uvedených skupin:

 • 3.2.1 Údaje o „identitě“ zahrnují křestní jméno, příjmení, uživatelské jméno (nebo podobný identifikátor), rodinný stav, titul, datum narození a pohlaví.
 • 3.2.2 „Kontaktní“ údaje zahrnují adresu, e-mailovou adresu a telefonní čísla.
 • 3.2.3 „Technické“ údaje zahrnují adresu internetového protokolu (IP), sledování pohybů myši, kliknutí na odkazy, vaše přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení a umístění časového pásma, typy a verze plug-in prohlížeče, operační systém a platformu a další technologie na zařízeních, která používáte k přístupu na tento web.
 • 3.2.4 Údaje o „profilu“ zahrnují vaše uživatelské jméno a heslo vaše zájmy, preference, zpětnou vazbu a odpovědi na průzkumy.
 • 3.2.5 Údaje o „používání“ zahrnují informace o tom, jak používáte náš web, produkty a služby.
 • 3.2.6 „Obchodní a komunikační“ údaje zahrnují vaše preference týkající se marketingu (jak je definován v oddílu 8 dále) a vaše komunikační preference, s tím, že platí, že vám jakýkoli marketingový materiál bude zaslán pouze tak, jak to povolují platné právní předpisy.

3.3 Z různých důvodů shromažďujeme rovněž demografické údaje. Z vašich osobních údajů mohou být odvozena agregovaná data, ta však ze zákona nejsou považována za osobní údaje, protože přímo ani nepřímo neodhalují vaši totožnost. Můžeme například agregovat vaše data o používání nebo technická data a vypočítat procento uživatelů, kteří přistupují ke konkrétní funkci webové stránky. Pokud však spojíme nebo zkombinujeme agregovaná data s vašimi osobními údaji, takže vás bude možné přímo nebo nepřímo identifikovat, nakládáme s takovými agregovanými daty jako s osobními údaji, které budou používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

3.4 S výjimkou údajů, které nám dobrovolně poskytnete prostřednictvím naší webové stránky nebo aplikace nebo při kontaktu s týmem podpory JUUL Care Team (například zdravotní údaje), o vás neshromažďujeme žádné citlivé osobní údaje (včetně údajů o vaší rase nebo etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborech, opatřeních v oblasti sociálního zabezpečení, informací o vašem zdraví a genetických a biometrických údajů). Neshromažďujeme ani žádné informace o odsouzeních za trestné činy a o trestné činnosti.

3.5 Pokud neposkytnete osobní údaje:
Pokud potřebujeme shromažďovat osobní údaje podle zákona nebo podle smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a pokud nám tyto údaje neposkytnete, nemusíme být schopni. poskytnout vám požadované plnění či informace. Na tuto skutečnost vás však v takovém případě upozorníme.

4. Informace k ověření věku

4.1 Prodej našich produktů je vysoce regulován. Naše produkty nejsou určené osobám mladším 18 let. Informace o naší společnosti, našich aktivitách nebo produktech vám zašleme až poté, co potvrdíte, že:

 • 4.1.1 jste dosáhli věku alespoň 18 let,
 • 4.1.2 si přejete být zařazeni do našeho seznamu pro zasílání informací (včetně všech povolených obchodních nabídek a reklamy); a
 • 4.1.3 chápete, že poskytnutí nepravdivých informací může představovat porušení zákona.

4.2 Pokud jste si dříve na našich stránkách zřídili uživatelský účet (což již nyní není možné), ověřili jsme váš věk prostřednictvím nepřidružené třetí strany, kterou je společnost Jumio Inc. (USA). Tato společnost provedla kontrolu vašeho věku a totožnosti, abychom ověřili, že jste osoba starší 18 let a splňujete požadavky na přístup na naše stránky a nákup našich produktů. Pokud jsme vaše údaje sdíleli se třetí stranou za účelem ověření věku a totožnosti, takové sdílení údajů vždy proběhlo v souladu s těmito zásadami.

4.3 Informace o našem programu prevence pro mládež naleznete na stránkách JUUL.cz.

5. Jak vaše osobní údaje shromažďujeme?

Vaše osobní údaje od vás a o vás získáváme různými způsoby, včetně těchto:

5.1 Přímá interakce. Vaše identifikační, kontaktní a finanční údaje (nebo jiné údaje, které nám dobrovolně poskytnete) nám můžete poskytnout vyplněním formulářů nebo poštou, telefonem, e-mailem nebo jinak. To zahrnuje osobní údaje, které jste nám poskytli či námi budoucnu poskytnete při:

 • 5.1.1 nákupu našich produktů,
 • 5.1.2 vytvoření účtu na našem webu,
 • 5.1.3 přihlášení k odběru našich publikací,
 • 5.1.4 žádosti o zasílání obchodních nabídek za předpokladu, že zasílání takové komunikace je v souladu s platnými právními předpisy,
 • 5.1.5 zapojení do soutěží, propagace nebo průzkumu v rozsahu povoleném platnými právními předpisy, nebo
 • 5.1.6 při poskytování zpětné vazby.

5.2 Automatizované technologie nebo interakce. Při interakci s naším webem můžeme automaticky shromažďovat technické údaje o vašem zařízení a o vašich akcích a postupech při procházení webu. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí souborů cookies, serverových protokolů a dalších podobných technologií. Technické údaje o vás můžeme získávat i tehdy, pokud navštívíte jiné webové stránky, které využívají naše soubory cookies. Další podrobnosti naleznete v našich zásadách pro soubory cookies.

5.3 Třetí strany nebo veřejně dostupné zdroje. Vaše osobní údaje můžeme získávat od různých třetích stran a z veřejných zdrojů, jak je uvedeno v našem procesu ověřování věku popsaném v článku 4 výše.

5.4 Technické údaje od následujících stran:

 • 5.4.1 poskytovatelů analýz, jako je společnost Google, se sídlem mimo EU,
 • 5.4.2 poskytovatelů informací o vyhledávání, jako je společnost Google.

5.5 Údaje o identitě a kontaktní údaje z veřejně dostupných zdrojů, jako je Veratad.

6. Jak používáme vaše osobní údaje

6.1 Vaše osobní údaje používáme pokud to povolují platné právní předpisy. Nejčastěji používáme vaše osobní údaje za následujících okolností:

 • 6.1.1 Pokud je potřebujeme ke splnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli nebo se chystáme uzavřít.
 • 6.1.2 Pokud je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy (nebo zájmy třetí strany) a vaše zájmy a základní práva nad těmito zájmy nepřevažují.
 • 6.1.3 Pokud musíme splnit zákonnou povinnost.

6.2 V ojedinělých případech, kdy dobrovolně sdělíte své citlivé osobní údaje (například údaje o zdraví) v průběhu kontaktu s námi, použijeme takové údaje pouze k vyřešení vašeho dotazu a s vaším výslovným souhlasem.

7. Účely, pro které použijeme vaše osobní údaje

7.1 V tabulkovém formátu zde uvádíme popis způsobů, jak používáme vaše osobní údaje, a na jaké právní důvody při tom spoléháme. Tam, kde to připadá v úvahu, rovněž uvádíme naše oprávněné zájmy.

7.2 Upozorňujeme, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat z více než jednoho důvodu, a to v závislosti na konkrétním účelu, pro který vaše údaje používáme. V případě, že jste v níže uvedené tabulce nalezli více důvodů a potřebujete bližší informace o konkrétním právním důvodu, na který se při zpracovávání vašich osobních údajů spoléháme, prosíme, kontaktujte nás na emailové adrese podpora@juul.cz.

Účel/Aktivita Typ (typy) údajů (další podrobnosti viz článek 3) Právní důvody pro zpracování, včetně důvodu oprávněného zájmu
Řešení případných problémů po nákupu a/nebo pro zákaznický servis včetně: Identifikační, Kontaktní, Finanční, Transakční, Marketingové a Komunikační Plnění smlouvy uzavřené s vámi, Nezbytné pro naše oprávněné zájmy
Správa našich vztahů s vámi, která bude zahrnovat: Informování o změnách našich podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů, žádosti o recenze nebo účast na průzkumu Identifikační, Kontaktní, Profilové, Marketingové a Komunikační Plnění smlouvy uzavřené s vámi, Nezbytné pro splnění zákonných povinností, Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (za účelem aktualizace našich záznamů a ke studiu používání našich produktů/služeb ze strany spotřebitelů)
Používání analýzy dat pro vylepšování našich webových stránek, produktů/služeb, marketingu, vztahů se zákazníky a zážitků Technické, O používání Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (za účelem definování typů spotřebitelů našich produktů a služeb, za účelem aktualizace a relevance našich webových stránek, pro rozvoj našeho podnikání a informování o naší obchodní strategii)
Poskytování relevantního obsahu webových stránek a, je-li to povoleno, zasílání reklamy a měření nebo porozumění její účinnosti. Identifikační, Kontaktní, Profilové, O používání, Marketingové a Komunikační, Technické Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (za účelem studia toho, jak spotřebitelé požívají naše produkty/služby, k jejich rozvoji, pro růst našeho podnikání a pro informování o naší obchodní strategii)
Správa a ochrana našeho podnikání a těchto webových stránek (včetně odstraňování problémů, analýzy dat, testování, údržby systému, podpory, hlášení a hostování dat) Identifikační, Kontaktní, Technické Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (pro provozování našeho podnikání, poskytování administrativních a IT služeb, zabezpečení sítě, předcházení podvodům a v souvislosti s reorganizací podnikání nebo restrukturalizací skupiny), Nezbytné pro plnění právních závazků
Ověření věku (další podrobnosti naleznete v článku 4) Identifikační, Kontaktní Dodržování právních závazků.

8. Marketing

Usilujeme o to, abychom vám ohledně používání některých osobních údajů umožnili volbu, zejména v oblasti marketingu a reklamy (jsou-li obchodní nabídky a reklama povoleny právními předpisy).

8.1 Naše propagační nabídky
Vaše identifikační, kontaktní a technické údaje, údaje o používání webu a údaje o vašem profilu můžeme použít k posouzení, o co můžete mít dle našeho názoru zájem nebo co můžete potřebovat. Na základě toho usuzujeme, jaké informace o našich produktech, službách, činnostech atd. pro vás mohou být relevantní. V tomto oddílu 8 tyto činnosti nazýváme „marketing“
Je-li to povoleno příslušnými zákony, můžete od nás dostávat marketingovou komunikaci v případě, že jste nás požádali o informace nebo jste od nás zakoupili zboží nebo služby, pokud jste v obou uvedených případech odběr takové marketingové komunikace neodhlásili.

8.2 Odhlášení
Kdykoli nás můžete požádat, abychom vám marketingovou komunikaci přestali zasílat. Kontaktujte nás na adrese podpora@juul.cz nebo použijte tlačítko pro odhlášení v příslušném e-mailu a postupujte podle pokynů.

Pokud odhlásíte odběr marketingových zpráv, budete nadále dostávat ostatní zprávy, které zasíláme v souvislosti s registrací záruky, zkušeností s produktem/službou nebo jinými transakcemi.

8.3 Soubory cookies
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal všechny nebo některé soubory cookies, nebo aby vás upozornil, když webové stránky nastavují nebo přistupují k souborům cookies. Pokud cookies zakážete nebo odmítnete, pamatujte, že některé části těchto webových stránek se mohou stát nepřístupnými nebo nemusí fungovat správně. Další informace o souborech cookies, které používáme, naleznete v našich zásadách pro soubory cookies.

8.4 Změna účelu
Vaše osobní údaje použijeme pouze pro účely, pro které jsme je shromáždili, ledaže bychom důvodně usoudili, že je musíme použít z jiného důvodu a tento důvod bude slučitelný s původním účelem jejich shromáždění. Pokud si přejete vysvětlit, jak je zpracování pro nový účel slučitelné s původním účelem, kontaktujte nás na adrese podpora@juul.cz.

Pokud potřebujeme použít vaše osobní údaje pro nesouvisející účely, oznámíme vám to a vysvětlíme vám právní rámec, který nám to umožňuje.

Pamatujte, že pokud to vyžaduje nebo povoluje platná právní úprava, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat bez vašeho vědomí nebo souhlasu, v souladu s výše uvedenými pravidly.

9. Zpřístupnění vašich osobních údajů

9.1 Možná budeme muset sdílet vaše osobní údaje se stranami uvedenými dále, a to pro účely uvedené v tabulce v článku 7 výše.

 • 9.1.1 Interní třetí strany (všechny podrobnosti jsou uvedeny ve slovníčku pojmů na konci těchto zásad). Upozorňujeme, že tyto interní třetí strany nemusí nutně sídlit v Evropském hospodářském prostoru (EHP).
 • 9.1.2 Externí třetí strany (všechny podrobnosti jsou uvedeny ve slovníčku pojmů na konci těchto zásad).
 • 9.1.3 Konkrétní třetí strany, jsou-li tyto strany uvedeny v tomto dokumentu (účely, pro které budeme používat vaše osobní údaje), například partneři pro ověření věku.
 • 9.1.4 Třetí strany, kterým se můžeme rozhodnout prodat, převést nebo s nimi spojit části našeho podnikání nebo našich aktiv. Případně se můžeme sami snažit získat další společnosti nebo se s nimi spojit. Pokud dojde ke změně našeho podnikání, mohou noví vlastníci použít vaše osobní údaje stejným způsobem, jaký je stanoven v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

9.2 Po všech třetích stranách požadujeme, aby respektovaly bezpečnost vašich osobních údajů a zacházely s nimi v souladu s platnými právními předpisy. Třetím stranám, které nám poskytují služby, neumožňujeme používat vaše osobní údaje pro jejich vlastní účely a povolujeme jim zpracovávat vaše osobní údaje pouze pro stanovené účely a v souladu s našimi pokyny.

9.3 Upozornění: Prodej našich produktů je vysoce dozorován různými správními orgány. Může být nezbytné sdílet informace, které shromažďujeme v souladu s těmito zásadami, s těmito orgány, a to za účelem dodržování zákonů a správních/soudních rozhodnutí.

10. Mezinárodní převody

10.1 Vaše osobní údaje sdílíme v rámci skupiny společností JUUL Labs. Toto sdílení může zahrnovat přenos vašich osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

10.2 Ochranu Vašich osobních údajů zajišťujeme povinností všech koncernových společnosti dodržovat vnitroskupinové dohody o ochraně osobních údajů, které zahrnují standardní smluvní doložky schválené ze strany Evropské komise.

10.3 Mnoho z našich externích třetích stran sídlí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), takže zpracování vašich osobních údajů z jejich strany bude vyžadovat přenos těchto údajů mimo EHP.

10.4 Kdykoli převedeme vaše osobní údaje mimo EHP (kromě těch, které jsou popsány v odstavci 10.2 výše), zajistíme, aby podléhaly obdobné úrovni ochrany zajištěním dodržování alespoň jedné z následujících zásad:

 • 10.4.1 Vaše osobní údaje převedeme pouze do zemí, které se považují za země, v nichž je ochrana osobních údajů na úrovni odpovídající úrovni ochrany stanovené Evropskou komisí.
 • 10.4.2 V případě, že využíváme konkrétní poskytovatele služeb, můžeme použít konkrétní smlouvy schválené Evropskou komisí, které poskytují osobním údajům stejnou ochranu, jakou mají v EHP.
 • 10.4.3. Pokud využíváme poskytovatele se sídlem v USA, údaje jim předáme pouze v případě, že jsou členy Štítu soukromí EU–USA ("Privacy Shield"), nebo pokud podepsali Dohodu o zpracování údajů (DPA), která vyžaduje, aby osobním údajům přenášeným mezi EU a USA zajistili obdobnou ochranu. Další podrobnosti naleznete na webových stránkách věnovaných Privacy Shield.

10.5 Požadujete-li další informace o konkrétním mechanismu používaném při přenosu vašich osobních údajů mimo EHP, prosíme, kontaktujte nás na adrese podpora@juul.cz.

11. Zabezpečení údajů

11.1 Bezpečnost vašich údajů bereme velmi vážně a využíváme fyzická, administrativní a technologická opatření určená k zachování integrity a bezpečnosti všech osobních údajů shromážděných prostřednictvím našich webových stránek. Naše služby podporují standardní šifrování SSL (Secure Socket Layer), které se používá na všechna přenášená data, takže je ostatní nemohou číst. Pokud k přístupu na náš web používáte sdílený počítač, doporučujeme vám odhlásit se před ukončením relace od vašeho zákaznického účtu. Tím také zajistíte, že váš účet nebude používat nikdo jiný než vy.

11.2 Zavedli jsme postupy pro řešení jakéhokoli podezření na porušení bezpečnosti vašich osobních údajů a upozorníme jak vás, tak jakýkoli příslušný orgán na možnost takového porušení bezpečnosti, pokud máme právní povinnost tak učinit.

12. Uchovávání údajů

Jak dlouho budete moje osobní údaje používat?

12.1 Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelů, pro které jsme je shromáždili, a to i za účelem splnění jakýchkoli právních, účetních nebo vykazovacích povinností.

12.2 Při určování vhodné doby uchovávání osobních údajů zvažujeme množství, povahu a citlivost osobních údajů, možné riziko vzniku škod způsobených neoprávněným použitím nebo zpřístupněním vašich osobních údajů, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, to, zda můžeme těchto účelů dosáhnout jinými prostředky a platné právní požadavky.

12.3 Za určitých okolností nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Další informace naleznete v popisu zákonného práva na výmaz uvedeném dále - viz „žádost o vymazání“.

12.4 Za určitých okolností můžeme vaše osobní údaje anonymizovat (aby již nebylo možné je spojit s vaší osobou) pro výzkumné nebo statistické účely. V takovém případě můžeme tyto informace používat neomezeně bez dalšího upozornění.

13. Vaše zákonná práva

13.1 Za určitých okolností máte ke svým osobním údajům práva vyplývající z právních předpisů o ochraně osobních údajů. Veškeré podrobnosti o těchto právech naleznete ve slovníčku pojmů na konci těchto zásad a na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů - viz https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276. Konkrétně jde o tato práva:

 • Vyžádat si přístup ke svým osobním údajům.
 • Vyžádat si opravu vašich osobních údajů.
 • Požádat o vymazání vašich osobních údajů.
 • Podávat námitky proti zpracovávání vašich osobních údajů.
 • Požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Požádat o přenositelnost vašich osobních údajů.
 • Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Pokud si přejete uplatnit některá z výše uvedených práv, kontaktujte nás na adrese podpora@juul.cz.

13.2 Obvykle není účtován žádný poplatek.
Za přístup ke svým osobním údajům (nebo za uplatnění jiných práv) nebudete platit žádný poplatek. Můžeme však účtovat přiměřený poplatek, pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná, opakující se nebo příliš rozsáhlá. Za těchto okolností můžeme také odmítnout vaší žádosti vyhovět.

13.3 Co od vás můžeme potřebovat?
Možná vás budeme muset požádat o konkrétní informace, které nám pomohou ověřit vaši totožnost a ujistit se, že máte právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo na uplatnění jakéhokoli z vašich dalších práv). Jedná se o bezpečnostní opatření k zajištění toho, aby se k osobním údajům nedostala žádná osoba, která není oprávněna je obdržet. Můžeme se na vás také obrátit se žádostí o další informace týkající se vaší žádosti, abychom vám mohli odpovědět co nejdříve.

13.4 Lhůta pro odpověď
Na všechny vaše legitimní požadavky se snažíme odpovědět do jednoho měsíce. Pokud je váš požadavek obzvláště složitý nebo jste podali několik žádostí, může nám to však trvat i déle. V takovém případě vám to oznámíme a budeme vás průběžně informovat.

14. Slovníček pojmů

Právní pojmy

Oprávněným zájmem se rozumí náš obchodní zájem na vedení a řízení našeho podnikání, abychom mohli poskytovat ty nejlepší služby/produkty a nejlepší a nejbezpečnější zážitky. Než začneme zpracovávat vaše osobní údaje pro naše oprávněné zájmy, bereme v potaz a zvažujeme případný dopad (pozitivní i negativní), který to na vás a na vaše práva může mít. Nepoužíváme vaše osobní údaje pro činnosti, při kterých jsou naše zájmy převáženy dopadem na vaši osobu (pokud nemáme váš souhlas nebo není-li zákonem vyžadováno nebo povoleno jinak). Chcete-li získat další informace o tom, jak posuzujeme vliv našich oprávněných zájmů na vaše práva v souvislosti s konkrétními činnostmi, kontaktujte nás.

Plněním smlouvy se rozumí zpracování vašich údajů, je-li to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro splnění vašich požadavků před uzavřením takové smlouvy.
Dodržováním zákonných povinností se rozumí zpracování vašich osobních údajů, je-li to nezbytné pro splnění zákonných povinností, kterým podléháme.

Třetí strany

Interní třetí strany

Společnost JUUL Labs, Inc. působící jako samostatný správce osobních údajů, který sídlí v USA a poskytuje služby IT a správy systémů.

Externí třetí strany

Poskytovatelé služeb působící jako zpracovatelé osobních údajů se sídlem mimo EHP, kteří poskytují služby IT a správy systémů, včetně souborů cookies / uživatelských zkušeností / analýz.

Profesionální poradci působící jako zpracovatelé včetně právníků, bankéřů, auditorů a pojišťoven se sídlem mimo EHP, kteří poskytují poradenské, bankovní, právní, pojišťovací a účetní služby.

Daňové agentury, výběrčí daní, regulační orgány a jiné orgány působící jako zpracovatelé nebo společní správci nebo správci osobních údajů se sídlem v EHP, kteří za určitých okolností vyžadují hlášení o aktivitách zpracovávání osobních údajů.

Společnost Jumio Inc. působící jako zpracovatel osobních údajů se sídlem v USA a poskytující služby ověřování věku.

Poskytovatelé logistiky řešící případné problémy po nákupu a/nebo poskytující zákaznický servis.

Nastavení Cookies