You are attempting to visit JUUL.com which is a commercial site intended for individuals within the United States. Accordingly, your personal information will be collected in the United States and will be subject to the Terms of Service and Privacy Policy of the site. These policies and procedures may not have the same data protection laws as the country in which you initially provided the information. By continuing to use this site, you acknowledge your understanding and consent.

NAŠE HODNOTY

Závazek na prvním místě

Naším hlavním cílem je ukázat dospělým kuřákům, že existují špičkové alternativy klascikých cigaret. Usilujeme o poztivní vliv na kvalitu jejich života a o získání důvěry společnosti.

Myslete odvážně

Nedáváme si hranice. Inovujeme s odvahou a ambicemi.

Odvádějte vynikající práci

Kvalita je na prvním místě. Snažíme se o vynikající zkušenost zákazníka a vždy usilujeme o dosažení těch nejlepších výsledků.

Diskutujte a vyjadřujte své názory

Máme-li otázky či pochybnosti, přistupujeme k nim bez předsudků. Následně jsme rozhodní a konáme společně.

Začněte

Jednáme rychle. Jsme odvážní. Bereme každý den jako šanci na zlepšení.

Stůjte si za svým

Jsme iniciativní a jdeme příkladem. Bereme zodpovědnost za svou práci a její výsledky.

Dělejte správné věci

Usilujeme o pozitivní a smysluplný vliv na naši komunitu.

Nastavení Cookies