NAŠE HODNOTY

Závazek na prvním místě

Naším hlavním cílem je ukázat dospělým kuřákům, že existují špičkové alternativy klascikých cigaret. Usilujeme o poztivní vliv na kvalitu jejich života a o získání důvěry společnosti.

Myslete odvážně

Nedáváme si hranice. Inovujeme s odvahou a ambicemi.

Odvádějte vynikající práci

Kvalita je na prvním místě. Snažíme se o vynikající zkušenost zákazníka a vždy usilujeme o dosažení těch nejlepších výsledků.

Diskutujte a vyjadřujte své názory

Máme-li otázky či pochybnosti, přistupujeme k nim bez předsudků. Následně jsme rozhodní a konáme společně.

Začněte

Jednáme rychle. Jsme odvážní. Bereme každý den jako šanci na zlepšení.

Stůjte si za svým

Jsme iniciativní a jdeme příkladem. Bereme zodpovědnost za svou práci a její výsledky.

Dělejte správné věci

Usilujeme o pozitivní a smysluplný vliv na naši komunitu.

Nastavení Cookies