NAŠE ZODPOVĚDNOST

JUUL Labs byl založen s cílem ovlivnit životy jedné miliardy dospělých kuřáků.

Uvědomujeme si, že alternativy kouření jsou i nadále předmětem debat. Vítáme dialog, diskusi a relevantní údaje. Níže je několik pohledů odborníků ze společnosti JUUL Labs na tato témata.

Ti, kteří v současné době nepoužívají nikotinové přípravky, by s nimi neměli začínat. Pro stávající dospělé kuřáky je náš produkt možnou životaschopnou alternativou.

Regulace a veřejná politika

Podporujeme rozumnou regulaci nikotinových produktů a dodržujeme všechny příslušné zákony a předpisy.

Nevytvořili jsme náš výrobek, abychom podrývali roky efektivní kontroly tabákových výrobků, a nechceme podporovat novou generaci kuřáků. Věříme, že náš výrobek může urychlit konec cigaret.

Závázali jsme se porozumět všem důsledkům používání našeho výrobku. K neustálým inovacím využíváme nejnovější výsledky výzkumů předních vědců v oboru.

Pokud sdílíte náš zájem a chcete hovořit s někým ze společnosti JUUL Labs, kontaktujte prevencemladeze@juul.cz.

Chceme být součástí řešení, které přinese konec kouření klasických cigaret, nikoli součástí problému, který vede mládež, nekuřáky nebo bývalé kuřáky k nikotinovým výrobkům. Investujeme náš čas i zdroje novými způsoby tak, abychom naše výrobky nabízeli výhradně dospělým kuřákům, a vítáme diskusi na toto téma.

Kodex pro marketing a sociální sítě

Dodržujeme přísná pravidla, abychom zajistili zaměření naší marketingové a komerční komunikace na stávající dospělé kuřáky. Tyto směrnice, které mohou být čas od času upraveny, zaručují, že náš marketing je jasný v následujících bodech:

 • JUUL je nikotinový výrobek určený pro kuřáky starší 18 let
 • JUUL není vhodný, ani určený pro osoby mladší 18 let
 • JUUL není určený pro bývalé kuřáky, ani nekuřáky
 • JUUL je alternativou ke klasickému kouření. Produkty JUUL nejsou určeny k použití jako přípravky pro odvykání, včetně léčení nebo léčby závislosti na nikotinu (např. odvykání kouření), prevence návratu ke kouření nebo úlevy od abstinenčních příznaků
 • Nezobrazujeme obrázky, ani situace určené pro mládež
 • Naše kampaně zobrazují osoby adekvátního věku
 • Nepoužíváme kreslené motivy, karikatury, ani jiné grafické prvky, které mohou vyvolat zájem u osob mladších 18 let
 • Zajišťujeme zodpovědné umístění našeho produktu, abychom omezili ukazování výrobků osobám mladším 18 let
 • Poskytování vzorků k nakoupeným produktům je v souladu s právními předpisy
 • Podporujeme a dodržujeme právní předpisy, které zabraňují prodeji osobám mladším 18 let, to zahrnuje přísné ověřování věku třetích stran pro online prodej
 • Sociální sítě používáme zodpovědně, abychom zajistili, že obsah bude zaměřen na kuřáky starší 18 let, a zároveň omezí zapojení osob mladších 18 let. V České republice sociální sítě k reklamě nebo propagaci produktů JUUL nepoužíváme a zasílání zpráv je omezeno na nepropagační komunikaci

Zdroje pro vzdělávání

Dospělí kuřáci by měli mít přístup k výsledkům vědeckého výzkumu a odborným názorům. Zde je několik odkazů, které nabízejí různé pohledy na technologii i celé odvětví:

ASH U.K. Fact Sheet
Public Health England
The Food and Drug Administration
The Washington Post
Clivebates.com
The Wall Street Journal

Můžete nám poslat články k revizi a zařazení na naše stránky na adresu prevencemladeze@juul.cz.

Nastavení Cookies