You are attempting to visit JUUL.com which is a commercial site intended for individuals within the United States. Accordingly, your personal information will be collected in the United States and will be subject to the Terms of Service and Privacy Policy of the site. These policies and procedures may not have the same data protection laws as the country in which you initially provided the information. By continuing to use this site, you acknowledge your understanding and consent.

NAŠE ZODPOVĚDNOST

JUUL Labs byl založen s cílem ovlivnit životy jedné miliardy dospělých kuřáků.

Uvědomujeme si, že alternativy kouření jsou i nadále předmětem debat. Vítáme dialog, diskusi a relevantní údaje. Níže je několik pohledů odborníků ze společnosti JUUL Labs na tato témata.

Ti, kteří v současné době nepoužívají nikotinové přípravky, by s nimi neměli začínat. Pro stávající dospělé kuřáky je náš produkt možnou životaschopnou alternativou.

Regulace a veřejná politika

Podporujeme rozumnou regulaci nikotinových produktů a dodržujeme všechny příslušné zákony a předpisy.

Nevytvořili jsme náš výrobek, abychom podrývali roky efektivní kontroly tabákových výrobků, a nechceme podporovat novou generaci kuřáků. Věříme, že náš výrobek může urychlit konec cigaret.

Závázali jsme se porozumět všem důsledkům používání našeho výrobku. K neustálým inovacím využíváme nejnovější výsledky výzkumů předních vědců v oboru.

Pokud sdílíte náš zájem a chcete hovořit s někým ze společnosti JUUL Labs, kontaktujte prevencemladeze@juul.cz.

Chceme být součástí řešení, které přinese konec kouření klasických cigaret, nikoli součástí problému, který vede mládež, nekuřáky nebo bývalé kuřáky k nikotinovým výrobkům. Investujeme náš čas i zdroje novými způsoby tak, abychom naše výrobky nabízeli výhradně dospělým kuřákům, a vítáme diskusi na toto téma.

Kodex pro marketing a sociální sítě

Dodržujeme přísná pravidla, abychom zajistili zaměření naší marketingové a komerční komunikace na stávající dospělé kuřáky. Tyto směrnice, které mohou být čas od času upraveny, zaručují, že náš marketing je jasný v následujících bodech:

 • JUUL je nikotinový výrobek určený pro kuřáky starší 18 let
 • JUUL není vhodný, ani určený pro osoby mladší 18 let
 • JUUL není určený pro bývalé kuřáky, ani nekuřáky
 • JUUL je alternativou ke klasickému kouření. Produkty JUUL nejsou určeny k použití jako přípravky pro odvykání, včetně léčení nebo léčby závislosti na nikotinu (např. odvykání kouření), prevence návratu ke kouření nebo úlevy od abstinenčních příznaků
 • Nezobrazujeme obrázky, ani situace určené pro mládež
 • Naše kampaně zobrazují osoby adekvátního věku
 • Nepoužíváme kreslené motivy, karikatury, ani jiné grafické prvky, které mohou vyvolat zájem u osob mladších 18 let
 • Zajišťujeme zodpovědné umístění našeho produktu, abychom omezili ukazování výrobků osobám mladším 18 let
 • Poskytování vzorků k nakoupeným produktům je v souladu s právními předpisy
 • Podporujeme a dodržujeme právní předpisy, které zabraňují prodeji osobám mladším 18 let, to zahrnuje přísné ověřování věku třetích stran pro online prodej
 • Sociální sítě používáme zodpovědně, abychom zajistili, že obsah bude zaměřen na kuřáky starší 18 let, a zároveň omezí zapojení osob mladších 18 let. V České republice sociální sítě k reklamě nebo propagaci produktů JUUL nepoužíváme a zasílání zpráv je omezeno na nepropagační komunikaci

Zdroje pro vzdělávání

Dospělí kuřáci by měli mít přístup k výsledkům vědeckého výzkumu a odborným názorům. Zde je několik odkazů, které nabízejí různé pohledy na technologii i celé odvětví:

ASH U.K. Fact Sheet
Public Health England
The Food and Drug Administration
The Washington Post
Clivebates.com
The Wall Street Journal

Můžete nám poslat články k revizi a zařazení na naše stránky na adresu prevencemladeze@juul.cz.

Nastavení Cookies