You are attempting to visit JUUL.com which is a commercial site intended for individuals within the United States. Accordingly, your personal information will be collected in the United States and will be subject to the Terms of Service and Privacy Policy of the site. These policies and procedures may not have the same data protection laws as the country in which you initially provided the information. By continuing to use this site, you acknowledge your understanding and consent.

Připojte se k nám

PRACUJTE TAM, KDE SE INOVACE STÁVÁ REALITOU.

NAŠE HODNOTY

Závazek na prvním místě

Naším hlavním cílem je ukázat dospělým kuřákům, že existují špičkové alternativy klascikých cigaret. Usilujeme o poztivní vliv na kvalitu jejich života a o získání důvěry společnosti.

Myslete odvážně

Nedáváme si hranice. Inovujeme s odvahou a ambicemi.

Odvádějte vynikající práci

Kvalita je na prvním místě. Snažíme se o vynikající zkušenost zákazníka a vždy usilujeme o dosažení těch nejlepších výsledků.

Diskutujte a vyjadřujte své názory

Máme-li otázky či pochybnosti, přistupujeme k nim bez předsudků. Následně jsme rozhodní a konáme společně.

Začněte

Jednáme rychle. Jsme odvážní. Bereme každý den jako šanci na zlepšení.

Stůjte si za svým

Jsme iniciativní a jdeme příkladem. Bereme zodpovědnost za svou práci a její výsledky.

Dělejte správné věci

Usilujeme o pozitivní a smysluplný vliv na naši komunitu.

MÍSTO, KDE MŮŽETE RŮST

Pomůžeme vám stanovit si velké cíle, a pak budeme sledovat, jak je překonávate.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Vynikající zdravotní péče, včetně péče o zdraví chrupu a zraku pro vás.

LIDÉ

Pracujte s talentovanými, aktivními a podporujícími členy týmu.

Volné pozice

JUUL Labs je vedoucí společností ve svém oboru díky našemu oceňovanému týmu neuvěřitelně zvídavých a inovativních produktových designérů, inženýrů, obchodních specialistů a zaměstnanců oddělení zákaznických služeb.

Sdílíme vášeň pro ovlivňování životů dospělých kuřáků a věříme, že máme skutečnou příležitost ovlivnit celé odvětví a inspirovat jej k pozitivní změně. Pokud sdílíte tuto vizi, hledáme rozmanitou skupinu vysoce úspěšných lidí, kteří se připojí k našemu rychle rostoucímu týmu.

Nevidíte pozici, kterou hledáte? Pošlete svůj životopis na adresu careers@juul.cz.

Mise JUUL Labs

Ovlivnit životy jedné miliardy dospělých kuřáků.

Nastavení Cookies