Hodláte navštívit stránky JUUL.com, což je komerční web určený pro osoby pobývající ve Spojených státech amerických. Proto budou vaše osobní údaje shromažďovány ve Spojených státech amerických a budou podléhat Všeobecným obchodním podmínkám a Zásadám ochrany osobních údajů pro tyto stránky. Tyto zásady a postupy se mohou lišit od zákonných předpisů na ochranu osobních údajů, podle nichž jste své údaje původně poskytli. Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete porozumění a souhlas s výše uvedenými skutečnostmi.

JUUL LABS, INC.

PATENTY, OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA

Ve společnosti JUUL Labs, Inc. se nám daří neustále inovovat, vyvíjet a implementovat nové technologie, které na naše trhy přinášejí průlomové produkty a designová řešení.

OZNÁMENÍ O PATENTECH, VZORECH A OBDOBNÝCH PRÁVECH

V souladu s § 287 písm. a) hlavy 35 zákoníku Spojených států amerických (United Stated Code), § 62 zákona Spojeného království o patentech (UK Patents Act) z roku 1977 a všemi dalšími obdobnými úpravami v jiných jurisdikcích tímto upozorňujeme, že produkty společnosti JUUL Labs, Inc. jsou chráněny četnými právy duševního vlastnictví včetně vydaných patentů a doposud nevyřízených patentových přihlášek, užitných a průmyslových vzorů a jinými obdobnými právy. Podrobnosti o těchto právech jsou uvedeny dále.

ZNAČKOVÉ ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY PRO PODÁVÁNÍ NIKOTINU SPOLEČNOSTI JUUL (JUUL® BRAND ELECTRONIC NICOTINE DELIVERY SYSTEMS):

US9215895, US9549573, US10045567, US10045568, US10058124, US10058129, US10058130, US10070669, US10076139, US10130123, US10117465, US10117466, US10111470, US10104915, US10159282, US10201190, USD744419, USD825102, USD842536, GB2538424, GB2558804, GB2558805, GB2558807, GB2559507, GB2560465, GB2560606, GB2560607, GB2560651, GB2560653, GB2560660, GB2560652, EP3086671, Validated European Union Part of International Design No. DM/092570, European Community Design No. 002822684-0001,Validated European Union Part of International Design No. DM/092571 a všechny jejich mezinárodní a/nebo zahraniční protějšky.

OZNÁMENÍ O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

JUUL je ochranná známka společnosti JUUL Labs, Inc. registrovaná ve Spojených státech, Evropské unii a dalších zemích. Informace o používání našich ochranných známek a dalších značek naleznete na adrese juul.com/tm-guide. Seznam ochranných známek společnosti JUUL Labs naleznete na adrese JUUL.cz/tm-list.

PROHLÁŠENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Copyright ©2019 JUUL Labs, Inc.

Podle zákona o autorských právech, hlavy 17 zákoníku Spojených států amerických a shodných nebo obdobných ustanovení v zákonech jiných jurisdikcí, není povoleno žádné neoprávněné kopírování, rozmnožování, použití nebo distribuce autorských webových produktů bez výslovného a písemného souhlasu jejich jediného vlastníka, společnosti JUUL Labs, Inc.

Nastavení Cookies