JUUL LABS, INC.

PATENTY, OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA

Ve společnosti JUUL Labs, Inc. podporujeme neustáé inovace, vývoj a implementaci nových technologií, které přinášejí průlomová řešení pro výrobky a design na naše trhy.

OZNÁMENÍ O PATENTECH, NÁVRZÍCH A PODOBNÝCH PRÁVECH

V souladu s oddílem 287 písm. A) hlavy 35 amerického zákoníku, § 62 britského patentového zákona z roku 1977, § 49 odst. 1 irského patentového zákona z roku 1992 a všemi dalšími srovnatelnými požadavky v jiných jurisdikcích se tímto upozorňuje, že produkty společnosti JUUL Labs, Inc. jsou chráněny různými právy duševního vlastnictví včetně vydaných patentů a nevyřízených patentových přihlášek, registrovaných návrhů a podobných práv, jejichž podrobnosti jsou uvedeny níže:

JUUL® ZAŘÍZENÍ

US10058124, US10076139, US10058129, US10045567, US10117465, US10117466, US10201190, US10104915, US10070669, US10045568, US10111470, USD825102, GB2560607, GB2558804, GB2558805, GB2558807, GB2559507, GB2560651, GB2560652, GB2560653, GB2560465, GB2560660 Ověřeno dle mezinárodního nařízení EU č. DM/092570, registrovaný design Evropského společenství č. 002822684-0001 a všechny mezinárodní a/nebo zahraniční protějšky.

JUULpods™

US9215895, US10058124, US10159282, US10076139, US10058129, US10058130, US10045567, US10117465, US10117466, US10201190, US10264823, US10104915, US10070669, US10045568, US10111470, USD825102, USD842536, USD858868, USD858869, USD858870, GB2560606, GB2560607, GB2558804, GB2558805, GB2558807, GB2559507, GB2560651, GB2560652, GB2560653, GB2560465, GB2560660, GB2538424Ověřeno dle mezinárodního nařízení EU č. DM/092571, registrovaný design Evropského společenství č. 002822684-0001, EP3086671 (Validováno ve Velké Británii, Irsku, Nizozemsku a dalších členských státech Evropské patentové organizace) a všechny mezinárodní a/nebo zahraniční protějšky.

JUUL® USB NABÍJECÍ STANICE

US10117466, USD744419, GB2558807, GB2559507 a všechny mezinárodní a/nebo zahraniční protějšky.

JUUL ZAŘÍZENÍ C1™

GB2560607, GB2558804, GB2558805, GB2558807, GB2559507, GB2560651, GB2560652, GB2560653, GB2560465, GB2560660, GB6047378, GB6047379, GB6047380, GB6047381, GB6047382, GB6047383, GB6047384, GB6047385, GB6047386, GB6047387, GB6047388, GB6047389, GB6050829, GB6050830, GB6050833, GB6050840, GB6050841, GB6050842, GB6050843, GB6050844, GB6063107, GB6063108, GB6063111, GB6063118, GB6063119, GB6063120, GB6063121, GB6063122 Ověřeno dle mezinárodního nařízení EU č. DM/092570, registrovaný design Evropského společenství č. 002822684-0001 a všechny mezinárodní a/nebo zahraniční protějšky.

JUUL® USB NABÍJECÍ STANICE - PŘÍVĚSEK

GB2558807, GB2559507, GB6050822, GB6050823, GB6050824, GB6050825, GB6050826, GB6050827, GB6050828 a všechny mezinárodní a/nebo zahraniční protějšky.

JUUL® PŘENOSNÉ NABÍJECÍ POUZDRO

GB6040003, GB6040004, GB6040005, GB6040006, GB6040009, GB6040010, GB6040011, GB6040012, GB6040019, GB6040020, GB6040021, GB6040023 a všechny mezinárodní a/nebo zahraniční protějšky.

OZNÁMENÍ O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

JUUL je ochranná známka společnosti JUUL Labs, Inc., registrovaná ve Spojených státech, Evropské unii a jinde. Informace o používání našich ochranných známek a dalších značek naleznete na adrese: JUUL.cz/tm-guide. Seznam ochranných známek společnosti JUUL Labs naleznete na adrese: JUUL.cz/tm-list.

PROHLÁŠENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Copyright © 2020 JUUL Labs, Inc.

Podle zákona o autorských právech, hlavy 17 Spojených států amerických a obdobných nebo podobných zákonů v jiných jurisdikcích není povoleno žádné neoprávněné kopírování, rozmnožování, používání, distribuce produktů autorských prací na webových stránkách bez výslovného a písemného souhlasu jediného vlastníka, JUUL Labs, Inc.

Nastavení Cookies