You are attempting to visit JUUL.com which is a commercial site intended for individuals within the United States. Accordingly, your personal information will be collected in the United States and will be subject to the Terms of Service and Privacy Policy of the site. These policies and procedures may not have the same data protection laws as the country in which you initially provided the information. By continuing to use this site, you acknowledge your understanding and consent.

JUUL LABS, INC.

PATENTY, OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA

Ve společnosti JUUL Labs, Inc. podporujeme neustáé inovace, vývoj a implementaci nových technologií, které přinášejí průlomová řešení pro výrobky a design na naše trhy.

OZNÁMENÍ O PATENTECH, NÁVRZÍCH A PODOBNÝCH PRÁVECH

V souladu s oddílem 287 písm. A) hlavy 35 amerického zákoníku, § 62 britského patentového zákona z roku 1977, § 49 odst. 1 irského patentového zákona z roku 1992 a všemi dalšími srovnatelnými požadavky v jiných jurisdikcích se tímto upozorňuje, že produkty společnosti JUUL Labs, Inc. jsou chráněny různými právy duševního vlastnictví včetně vydaných patentů a nevyřízených patentových přihlášek, registrovaných návrhů a podobných práv, jejichž podrobnosti jsou uvedeny níže:

JUUL® ZAŘÍZENÍ

US10058124, US10076139, US10058129, US10045567, US10117465, US10117466, US10201190, US10104915, US10070669, US10045568, US10111470, USD825102, GB2560607, GB2558804, GB2558805, GB2558807, GB2559507, GB2560651, GB2560652, GB2560653, GB2560465, GB2560660 Ověřeno dle mezinárodního nařízení EU č. DM/092570, registrovaný design Evropského společenství č. 002822684-0001 a všechny mezinárodní a/nebo zahraniční protějšky.

JUULpods™

US9215895, US10058124, US10159282, US10076139, US10058129, US10058130, US10045567, US10117465, US10117466, US10201190, US10264823, US10104915, US10070669, US10045568, US10111470, USD825102, USD842536, USD858868, USD858869, USD858870, GB2560606, GB2560607, GB2558804, GB2558805, GB2558807, GB2559507, GB2560651, GB2560652, GB2560653, GB2560465, GB2560660, GB2538424Ověřeno dle mezinárodního nařízení EU č. DM/092571, registrovaný design Evropského společenství č. 002822684-0001, EP3086671 (Validováno ve Velké Británii, Irsku, Nizozemsku a dalších členských státech Evropské patentové organizace) a všechny mezinárodní a/nebo zahraniční protějšky.

JUUL® USB NABÍJECÍ STANICE

US10117466, USD744419, GB2558807, GB2559507 a všechny mezinárodní a/nebo zahraniční protějšky.

JUUL ZAŘÍZENÍ C1™

GB2560607, GB2558804, GB2558805, GB2558807, GB2559507, GB2560651, GB2560652, GB2560653, GB2560465, GB2560660, GB6047378, GB6047379, GB6047380, GB6047381, GB6047382, GB6047383, GB6047384, GB6047385, GB6047386, GB6047387, GB6047388, GB6047389, GB6050829, GB6050830, GB6050833, GB6050840, GB6050841, GB6050842, GB6050843, GB6050844, GB6063107, GB6063108, GB6063111, GB6063118, GB6063119, GB6063120, GB6063121, GB6063122 Ověřeno dle mezinárodního nařízení EU č. DM/092570, registrovaný design Evropského společenství č. 002822684-0001 a všechny mezinárodní a/nebo zahraniční protějšky.

JUUL® USB NABÍJECÍ STANICE - PŘÍVĚSEK

GB2558807, GB2559507, GB6050822, GB6050823, GB6050824, GB6050825, GB6050826, GB6050827, GB6050828 a všechny mezinárodní a/nebo zahraniční protějšky.

JUUL® PŘENOSNÉ NABÍJECÍ POUZDRO

GB6040003, GB6040004, GB6040005, GB6040006, GB6040009, GB6040010, GB6040011, GB6040012, GB6040019, GB6040020, GB6040021, GB6040023 a všechny mezinárodní a/nebo zahraniční protějšky.

OZNÁMENÍ O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

JUUL je ochranná známka společnosti JUUL Labs, Inc., registrovaná ve Spojených státech, Evropské unii a jinde. Informace o používání našich ochranných známek a dalších značek naleznete na adrese: JUUL.cz/tm-guide. Seznam ochranných známek společnosti JUUL Labs naleznete na adrese: JUUL.cz/tm-list.

PROHLÁŠENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Copyright © 2020 JUUL Labs, Inc.

Podle zákona o autorských právech, hlavy 17 Spojených států amerických a obdobných nebo podobných zákonů v jiných jurisdikcích není povoleno žádné neoprávněné kopírování, rozmnožování, používání, distribuce produktů autorských prací na webových stránkách bez výslovného a písemného souhlasu jediného vlastníka, JUUL Labs, Inc.

Nastavení Cookies